За нас

Надеждни транспортни услуги, които спестяват време и пари!

“ФОРУМ ТРАНС” ООД е бургаска транспортна компания с 20-годишен опит в транспорта на земеделска продукция и инертни материали.

За тези две десетилетия сме създали устойчиви партньорства с усърдна работа, бързи и качествени услуги и добри цени.

Нашата тайна се крие в оптимизацията на дейността ни, която минимизира разходите на нашите клиенти.

Логистични и транспортни решения, които спестяват време!

Транспортна фирма „ФОРУМ ТРАНС“ ООД е основана през 1997 в град Бургас. Нашият бизнес е семеен. Надяваме се да продължи да се предава през поколенията и затова за нас е изключително важно да предлагаме най-висококачествените транспортни услуги, създавайки устойчиви и дълготрайни партньорства с нашите клиенти.

Ниски цени
Ниски цени

Спестяваме Ви разходите като използваме модерни нови превозни средства и комбинираме доставките си, така че камионите ни да нямат празен курс.

Голям капацитет
Голям капацитет

Разполагаме с капацитета да разтоварим, превозим и доставим товара на цели транспортни кораби с 10-20 тона земеделска продукция или инертни материали.

Основната ни дейност е извозване на селскостопанска продукция от земеделски производители до крайни клиенти и пристанища за износ. Осъществяваме и международен превоз до определени точки в Румъния и Гърция.

Разполагаме с 80 товарни автомобила, като почти целия ни автопарк се състои от нови превозни средства. Осъществяваме превоз на зърно, въглища, цемент, клинкер, гипс, чакъл, пясък, сол за обезледяване на пътища и други.

Предлагаме комплексна услуга, която включва натоварване, превоз и разтоварване от производители и пристанища до краен клиент. Комбинираме различни товари, за да намалим нашата цена за превоз на товари и съответно да оптимизираме разходите на нашите партньори.

Една от дейностите ни е и внос и доставка на специална сол за зимна поддръжка на пътищата за пътноподдържащите фирми.
Спестяваме Ви разходите като използваме модерни нови превозни средства и комбинираме доставките си, така че камионите ни да нямат празен курс.

Разполагаме с капацитета да разтоварим, превозим и доставим товара на цели транспортни кораби с 10-20 тона земеделска продукция или инертни материали.